ДКТ на закупівлю землерийної машини

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання

комітету з конкурсних торгів

від “____” _____________ 2010 р. №___

Голова комітету з конкурсних торгів

________________Т.В.Разумна

Документації конкурсних торгів

на закупівлю землерийної машини

(Код ДК 016-97 29.52.2 )

м. Маріуполь – 2010 р.

 

Розділ 1. Загальні положення

 

 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації „Маріупоьгаз”

- місцезнаходження:

87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Дмітрієв Олександр Борисович – в.о. начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, тел/факс: (0629)52-69-22, ел.пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Екскаватор «ТВЕКС ЕК-12» або еквівалент;

- вид предмета закупівлі:

Товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Учасник повинен здійснювати поставку товару до місця призначення, вказаного Замовником: 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16

У кількості 1 одиниці.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Не пізніше березня 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України – гривні.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою

Пропозиція конкурсних торгів, що надається учасником, повинна бути складена українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень

до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У випадку надання роз’яснення щодо змісту документації конкурсних торгів та/або внесення до неї змін, замовник повинен забезпечити їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття, але не пізніше як за сім днів до дати розкриття пропозиції.

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються особами, які отримали документацію конкурсних торгів у письмовій формі за адресою замовника.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

У випадку надання роз’яснення у відповідності з пунктом 2.1.цього розділу замовник, повинен забезпечити їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття, але не пізніше як за сім днів до дати розкриття пропозиції.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита ниткою, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: Не відкривати до 6.01.2011р 12.00 годин

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Перелік зазначених документів міститься у п. 6 цього Розділу документації конкурсних торгів);

- підтвердження від заводу-виробника на право продажу даної автотехніки..

 

- форми «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 1).

Пропозиція, що надається Учасником, складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Кожна частина повинна мати реєстр наданих документів.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника (п. 6 Розділу 3 цієї документації та Додаток 3 до неї), Істотні умови договору (п. 2 Розділу 6), форму «Пропозиція» (Додаток 1), копії документів, які посвідчують особу, яка буде присутня на розкритті пропозицій конкурсних торгів, а також інші документи та матеріали, які повинні бути оформлені та подані учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів.

Технічна частина повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника (Додаток 2).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

 

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Замовник визначає кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані , які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів(копії договорів);

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Учасник повинен надати копію балансу за останній квартал (або півріччя), копію звіту про фінансові результати за останній квартал(або півріччя), копію звіту про рух грошових коштів за останній рік ,оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою сатті16 Закону , та за відсутності інших, передбачених цим Законом , підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Документальне підтвердження іншим вимогам Замовника:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія довідки ЄДРПОУ (окрім фізичних осіб);

- копія свідоцтва платника податку на додану вартість чи єдиного податку(окрім фізичних осіб , які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України);

- довідку з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності або належним чином завірену копію(для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності);

- копія паспорту та свідоцтва про платника податків (для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься у Технічній специфікації (Додаток 2), яка є невід’ємною частиною даної документації конкурсних торгів

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Умови цієї документації конкурсних торгів не встановлено.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 3 п.1., додатково позначених «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

 

87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16, каб. 6

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Дата:06.01.2011р.

Час: до 11 год 00 хв.

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16, каб.6

 

 

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Дата.06.01.2011р.

Час. 12 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується документом, або завіреною печаткою та підписом учасника копією документу : випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів на відповідний предмет закупівлі.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій проводиться по загальній вартості пропозиції.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону згідно (Додатку 4) цієї документації.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Не врахована учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується замовником окремо, вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

При розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів учасник не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

Учасник повинен мати та надати всі необхідні дозволи, сертифікати та ліцензії на товар, який є предметом закупівлі та запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, сертифікатів та ліцензій.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України і на підставі Типового договору затвердженого наказом Міністерства економіки України № 925 від 27.07.2010 р.) Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти.

Умови договору не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватись після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю відповідно до ч. 5 ст. 40 Закону.

Учасник не має права відступити від істотних умов, але має право їх конкретизувати.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору;

- кількість товарів, послуг та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів, надання послуг гарантійного обслуговування;

- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

 

 

ДОДАТОК 1

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю землерийних машин (Код ДК 016-97 29.52.2 ) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, кваліфікаційну документацію та технічну специфікацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Вартість пропозиції ?

 

Умови розрахунків_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  1. 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
  2. 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
  3. 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
  4. 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

 

ДОДАТОК 2

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Землерийні машини

(код ДК 016-97 29.52.2 )

Учасник повинен включити до своєї пропозиції товар,

який має технічні характеристики не гірше, ніж вказано у таблицях.

 

Землерийна машина – 1 одиниця

№ п\п

Найменування

Кільк.

1

Екскаватор ТВЕКС ЕК-12

1. Двигун марки Д-243 потужністю 59,6 (81) кВт (к.с.)

2. Коробка передач механічна

3. Швидкість руху км/год: 22,5

4. Кабіна комфортабельна, безпечна, з панорамним склом;

Сидіння оператора реверсивного типу, оберт 180°;

АКБ винесені з кабіни;

5. Висота вигрузки: до 6,4м.

6. Глибина копання: до 4,8м.

7. Радіус копання: до 8,25м.

8. Об’єм екскаваторного ковша: 0,65 м3

По технічним характеристикам додаткове обладнання має наступне:

- Ківш вузький (3 зуба) 450 мм;

 

1

 

 

ДОДАТОК 3

Перелік документів, які Учасник повинен надати

у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження відповідності його діяльності статутнИм документам

та вимогам чинного законодавства

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

Звертається увага учасників на необхідність надання усієї копії статуту, а не окремих його сторінок.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів.

3. Інші документи:

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

3.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

3.6.Оригінал довідки, яка містить відомості про те, що учасника не визнано в установленому порядку банкрутом, чи стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство.

 

ДОДАТОК 4

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою

Перелік критеріїв

 

№ п\п

Найменування критеріїв

Бали

1

Ціна

70

2

Умови розрахунків

30

3

Строки гарантійного обслуговування

15

 

Максимальна сума балів для пропозиції – 100.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно.

 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значення сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

 

Методика оцінки

 

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

 

2. Максимальна кількість балів за критерієм „Умови розрахунків” - 15.

Кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Робчисл /Р max *15, де

Б обчисл = обчислювана кількість балів;

Р max – найдовший термін відстрочки платежу;

Р обчисл – термін відстрочки платежу пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

15 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Умови розрахунків”.

3. . Максимальна кількість балів за критерієм „ Строки гарантійного обслуговування” - 15.

Кількість балів за критерієм “Строки гарантійного обслуговування” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, термін строку гарантійного обслуговування якого найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Гобчисл /Г max *15, де

Б обчисл = обчислювана кількість балів;

Г max – найдовший термін строку гарантійного обслуговування;

Г обчисл – строк гарантійного обслуговування, кількість балів для якого обчислюється;

15 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Строки гарантійного обслуговування”.

4.Загальна кількість балів по всім критеріям розраховується по формулі:

Кількість балів по критерію «Ціна» + кількість балів по критерію «Умови розрахунків»+ кількість балів по критерію „Строки гарантійного обслуговування”.