Обоснование процедуры закупки у одного участника для религиозных обществ (транспортировка)

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відкрите акціонерне товариство по  газопостачанню та газифікації    «Маріупольгаз»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 03361135

1.3. Місцезнаходження. :  Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район,

          вулиця Миколаївська, будинок 16, поштовий індекс 87515

1.4. Разумна Тетяна Василівна – голова комітету з конкурсних торгів – заступник

голови правління ВАТ «Мариупольгаз» з економічних та фінансових питань

 87515, Донецька область, м.Маріуполь, Жовтневий район, вул. Миколаївська, б.16

         тел (0629) 52-69-26;

         факс (0629) 52-69-23;

e-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1.5. Відкрите акціонерне товариство по  газопостачанню та газифікації  «Маріупольгаз»  код за ЄДРПОУ : 03361135

1.6. «8» листопада   2010 р.

(Дата, яка стоїть на протоколі прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника .)

2. Джерело фінансування закупівлі:  кошти підприємства

3. Інформація про предмет закупівель:

3.1. Найменування предмета закупівель.  Послуги з транспортування трубопроводами (послуги з транспортування газу природного для забезпечення виробничо-технологічних потреб, газу природного для подальшої реалізації релігійним організаціям,  газу природного для власних потреб пов’язаних с транспортуванням та  поставкою  природного газу).

Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 60.30.1 

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:

-   послуги з транспортування газу природного для забезпечення виробничо-технологічних потреб – 12 077 тис. м. куб.;

- послуги з транспортування газу природного для подальшої реалізації релігійним організаціям –     208 тис. м. куб.;     

-   послуги з транспортування газу природного для власних потреб пов’язаних с транспортуванням та  поставкою  природного газу 300 тис. м. куб.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.

Донецька область, м. Маріуполь, Новоазовський, Першотравневий, Володарський  райони Донецької області.

3.4.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг з 01.01. 2011 -31.12.2011р. 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.  Дочірня компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30019801

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 04116, м. Київ, Кловський узвіз,9/1, телефон (044) 461-20-11, телефакс (044) 461-20-95.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме –  відсутності  конкуренції на товари (у тому числі з технічних причин), роботи  чи послуги  , які  можуть бути  поставлені , виконані  чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності  при цьому  альтернативи. 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  «Про  забезпечення   споживачів природним газом» від 27.12.01 № 1729,  постачальник природного газу за регульованим тарифом   укладає з газотранспортним підприємством  договір  про транспортування  природного газу. Законом України «Про природні монополії» визначено, що до сфери діяльності природних монополій відноситься транспортування природного газу трубопроводами.   Дочірня компанія «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» займає монопольне становище  на ринку з транспортування природного газу магістральними трубопроводами .

ВАТ «Маріупольгаз» на підставі отриманої ліцензії на постачання природного газу за регульованим тарифом  (серія АВ №527153) здійснює постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб, газу природного для подальшої реалізації релігійним організаціям,  газу природного для власних потреб пов’язаних с транспортуванням та  поставкою  природного газу. При цьому відповідно до умов діючого законодавства ВАТ «Маріупольгаз», як постачальник природного газу  по регульованому тарифу повинен укласти з газотранспортним підприємством договір на  надання  послуг з транспортування природного газу   трубопроводами для  забезпечення потреб зазначеної категорії споживачів.

Не укладання, з Дочірньою компанією  «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», договору на:

-   послуги з транспортування газу природного для забезпечення виробничо-технологічних потреб ;

- послуги з транспортування газу природного для подальшої реалізації релігійним організаціям ;     

  - послуги з транспортування газу природного для власних потреб пов’язаних з транспортуванням    та  поставкою  природного газу,

              може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, а також до створення загрози енергетичній безпеці України, зокрема зриву опалювального сезону  2011 року.

         На підставі вищезазначеного, ВАТ «Маріупольгаз» необхідно укласти з Дочірню компанією  «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» договір на надання  послуг з транспортування природного газу   трубопроводами для забезпечення  потреб населення   в обсязі 12 585 тис.  куб м (дванадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч куб.м.).

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.12.01 № 1729 «Про  забезпечення   споживачів природним газом»

-          Закон України «Про природні монополії».

 

 

Підпис голови комітету з конкурсних торгів   __________Т.В. Розумна

 М.П.

 

 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 629/17924 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

 

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

 

3. Щодо пункту 1 обґрунтування.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

 

4. Щодо пункту 2 обґрунтування.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

 

5. Щодо пункту 3 обґрунтування.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України. Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також, при необхідності, технічні та інші параметри предмета закупівлі.

Щодо підпункту 5.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

 

6. Щодо пункту 4 обґрунтування.

Учасник процедури закупівлі зазначається відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону. Замовник зазначає інформацію про юридичну особу відповідно до її установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до її паспорта чи інших документів згідно з чинним законодавством України.

 

7. Щодо пункту 5 обґрунтування.

Замовник зазначає одну з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.

 8. Щодо пункту 6 обґрунтування.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.

 

9. Щодо пункту 7 обґрунтування.

Замовник зазначає експертні, нормативні, технічні та інші документи (у тому числі видавника, дату видання, номер документа та інше), що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько